Samhällsinformation för Dalarna

 

Gräsbrandsrisk

Tag kontakt med din räddningstjänst för aktuell information.
Gräsbrandrisk

 

Skogsbrandrisk

Skogsbrandriskvärdena uppdateras i regel före klockan 08.00 dagligen under perioden 27 april till 31 augusti.
Skogsbrandrisk

 

Vattenflöden

Uppdateras varje vecka under vårflod och vid höga vattenflöden

Höga flöden och vatten

 

Störningar

Följ aktuella störningar nationellt inom trafik, energi, el, vatten och bredband på:
Krisinformation.se

 

Väder
www.Smhi.se

Trafik

trafikinfo.trafikverket.se

MSB Krisinformation.se
www.Krisinformation.se

 

 OM WEBBPLATSEN

Länsstyrelsen har till uppgift att hjälpa inblandade samhällsaktörer att samordna sina verksamheter i det förebyggande arbetet när en krissituation inträffat. Det är också Länsstyrelsen som förvaltar denna webbplats.

SAMLAD INFORMATION
Dalarnas kommuner, polisen, landstinget med flera är också involverade i den här webbplatsen.

Vid en akut kris som rör flera aktörer har man enats om att samla sin information på denna sida.

Här hittar du även annan information som t ex brandrisk, trafikinformation och vattenflöde vid vårfloden.