Samhällsinformation för Dalarna

 

Gräsbrandsrisk
Tag kontakt med din räddningstjänst för aktuell information.

Skogsbrandrisk

Skogsbrandriskvärdena uppdateras i regel före klockan 08.00 dagligen under perioden 27 april till 31 augusti.
Skogsbrandrisk

Vattenflöden
Uppdateras varje vecka under vårflod och vid höga vattenflöden på Länsstyrelsens ordinarie webb
Översvämning och vattenläge

Information som rör Länsstyrelsens andra områden hittar du här:
Länsstyrelsens ordinarie webb

Störningar

Följ aktuella störningar nationellt inom trafik, energi, el, vatten och bredband på:
Krisinformation.se

Väder
www.Smhi.se

Trafik

trafikinfo.trafikverket.se

MSB Krisinformation.se
www.Krisinformation.se

 

 OM WEBBPLATSEN

Länsstyrelsen har till uppgift att hjälpa inblandade samhällsaktörer att samordna sina verksamheter i det förebyggande arbetet när en krissituation inträffat. Länsstyrelsen vill samla all sin information på ett och samma ställe, och under 2019 kommer denna webbplats succesivt att fasas ut. Det enda som kommer ligga kvar tills vidare är brandriskprognos, övrigt material flyttas till vår ordinarie webb.