Vattenläget

Vårflod 2019.

Denna sida uppdateras för tillfället varje tisdag

 

23/4

Snösmältningen sker nu i skogspartierna i norra delarna av länet och den så kallade skogsvårfloden är igång. Snömängderna anses inte stora nog för att leda till några kraftiga översvämningar utan bedöms utgöra grunden för en normalstor vårflod.

De höga flödena kommer bli som störst den 27-30 April och minskar sedan kraftigt innan en eventuell fjällvårflod sätter igång. Främst påverkas Västerdalälven, Oreälven och Österdalälven. Övriga vattendrag inklusive svärdsjövattendragen anses lugna inom prognostiden på 10 dagar.

16/4 2019

Varmare väder har börjat komma in i norra dalarna vilket har lett till ökad snösmältning. Snömängderna anses inte stora nog för att leda till några kraftiga översvämningar utan bedöms utgöra grunden för en normalstor vårflod.

De högsta flödena de närmaste dagarna kommer ses i Västerdalälven, Oreälven och Österdalälven

9/4 2019

Det kyliga vädret i Dalarna har gjort så att avsmältningen stannat av i de norra delarna av länet. Detta har lett till att vattenflödena minskat i älven och de närliggande prognoserna visar inte på att vädret ska bli nämnvärt varmare förrän om ca 10-14 dagar.

Därför förväntas inga höga flöden i Dalälven denna de kommande sju dagarna.

 

Fakta

Vattenregleringsföretaget, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv. Dalälvens älvgrupp

Länsstyrelsen Dalarna samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

 SKYDDA DIG MOT ÖVERSVÄMNING