Vattenläget under vårfloden

Senast uppdaterat 17 maj

Vattenläget 17 maj
Den senaste tidens låga temperaturer har medfört att det fortfarande finns en hel del snö kvar i fjällen. SMHI har den 17 maj utfärdat en klass 1-varning lokalt i små vattendrag i och nära fjällen i Dalarna.

SMHI definition Varning klass 1 höga flöden:
Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vartannat år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.

SMHI varningar

Vattenläget 24 mars
Vårflodsprognosen för nordvästra delarna av Dalälvssystemet är lite lägre än normalt. I de östra delarna mot kusten är prognosen betydligt mindre än normalt.

Som vanligt har väderutvecklingen stor betydelse för vårfloden. Vid en snabb snösmältning ökar översvämningsrisken. Framförallt i mindre och medelstora vattendrag. Vid en långsam avsmältning med kalla nätter hinner vattenflödena sjunka undan och översvämningsrisken minskar.

Fakta

Vattenregleringsföretaget, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen Dalarna samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

 SKYDDA DIG MOT ÖVERSVÄMNING

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

På Myndigheternas krisinformations-sida får du veta vad du själv kan göra.

Dinsäkerhet.se

Läs mer om översvämning på Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sammanställning av vårflodsutvecklingen

Klimatinformation SMHI

Vattenregleringsföretagen