Vattenläget

I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i länet.

Fakta

Vattenregleringsföretaget, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen Dalarna samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

 SKYDDA DIG MOT ÖVERSVÄMNING

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

På Myndigheternas krisinformations-sida får du veta vad du själv kan göra.

Dinsäkerhet.se

Läs mer om översvämning på Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sammanställning av vårflodsutvecklingen

Klimatinformation SMHI

Vattenregleringsföretagen